Vàng đối diện với đà giảm mới sau khi chạm mức cao tháng 7?

Sự phục hồi gần đây của giá vàng tiếp tục bị xói mòn, với quý kim có nguy cơ bị sụt giảm hơn nữa vì nó tạo ra một loạt các mức... Read more »