Ngày 27/03: TGTT đi ngang, Tỷ giá USD/VND tại các NHTM biến động nhẹ

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 27/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 23/03: TGTT đi ngang, tỷ giá USD/VND ở các NHTM biến động

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 23/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Có thể bạn quan tâm:

Ngày 22/03: Tỷ giá USD/VND biến động, TGTT giảm 1 đồng

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 22/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 20/03: TGTT tăng 3 đồng, tỷ giá USD/VND biến động nhẹ

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 20/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 17/03: Tỷ giá USD/VND điều chỉnh nhẹ tại các NHTM, TGTT giảm 1 đồng

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 17/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 15/03: Tỷ giá USD/VND biến động nhẹ nhàng

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 15/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »