Ngày 25/04: TGTT và Tỷ giá USD/VND ở các NHTM đồng loạt tăng mạnh

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 25/04/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 24/04: TGTT tiếp tục tăng, tỷ giá USD/VND tại các NHTM biến động nhẹ

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 24/04/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Có thể bạn quan tâm:

Ngày 21/04: TGTT tăng mạnh, tỷ giá USD/VND tại các NHTM điều chỉnh giảm đồng loạt

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 21/04/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 20/04: TGTT bật tăng, tỷ giá USD/VND ở các NHTM biến động giảm

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 20/04/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 19/04: TGTT giảm 1 đồng, tỷ giá USD/VND ở các NHTM tăng mạnh

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 19/04/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 18/04: TGTT đi ngang, tỷ giá USD/VND ở các NHTM tăng vọt

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 18/04/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 17/04: TGTT tăng nhẹ, tỷ giá USD/VND ở các NHTM đồng loạt tăng

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 17/04/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 14/04: TGTT đứng yên, tỷ giá USD/VND ở các NHTM ít biến động

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 14/04/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 13/04: TGTT giảm sau nhiều phiên liền tăng, tỷ giá USD/VND tại các NHTM hầu như không biến động

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 13/04/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 12/04: TGTT đứng yên, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 12/04/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »