$1350 /oz tiếp tục là ngưỡng kháng cự mạnh

Diễn biến đi ngang theo đuổi thị trường vàng trong suốt phiên giao dịch hôm nay (30/3). Thị trường kiểm tra ngưỡng $1325 – một ngưỡng kháng cự trong thời gian gần... Read more »