VND mất giá ít hơn so với nhiều nước châu Á nhờ sự vững chắc của nền tảng vĩ mô

Trong 3 tháng cuối năm, áp lực đối với tỷ giá vẫn còn trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường và... Read more »