Tradewind ra mắt nền tảng blockchain cho giao dịch vàng

Tradewind ra mắt nền tảng blockchain cho giao dịch vàng

Nền tảng này có thể liên kết trực tiếp các nhà sản xuất kim loại quý, các nhà lưu ký, các nhà hoạch định thị trường, các đại lý và nhà đầu... Read more »