Kim loại quý chứng kiến bước hồi phục mạnh mẽ từ đáy 3 tuần

Vàng tiến sát mức đỉnh 2 tuần nhờ đồng dollar suy yếu

– Chính sách mới cập nhật của FED giúp vàng hồi phục lên đỉnh 3 tuần – Đà bán tháo đồng USD/lợi tức trái phiếu Mỹ giảm có thể hạn chế bất... Read more »