Dự báo đầu tư vàng ròng đạt 20,3 triệu ounce trong năm 2018

Đầu tư vàng toàn cầu dự báo tăng năm thứ 5 liên tiếp trong 2018

CPM dự báo đầu tư vàng ròng đạt 20,3 triệu ounce trong năm 2018, tăng 6,6% so với mức 19,1 triệu ounce năm 2017, ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ... Read more »