Kim ngạch nhập khẩu đá quý, kim loại quý về Việt Nam tăng gần 21%

Nhập khẩu đá quý, kim loại quý 5 tháng tăng 20,6%, đạt 256,84 triệu USD. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu đá quí, kim... Read more »