‘Vàng sẽ xuống hạng’: Chú bò gây thất vọng khi mới chỉ tăng tốc đã lại tạm dừng – INTL FCStone

Triển vọng ngắn hạn của vàng chắc chắn sẽ gây thất vọng khi mà INTL FCStone cho rằng kim loại vàng sẽ giảm ỏ trở lại phạm vi giao dịch $1275-1290. Bò:... Read more »