TT vàng 28/11: Đi ngang chờ biên bản cuộc họp Fed, cuộc họp G20

Giá vàng đi ngang vào sáng thứ Tư tại Châu Á trong bối cảnh có ít nhà đầu tư đặt các lệnh giao dịch lớn và không có chất xúc tác tạo... Read more »