Lạm phát sẽ không phải là vấn đề chính trong năm 2019; Nhưng vàng vẫn có thể tỏa sáng

Trong khi có sự lạc quan mạnh mẽ về giá vàng trong năm 2019, thị trường có thể thiếu một thành phần chính: áp lực lạm phát cao hơn. Bước vào năm... Read more »