Đừng lo! Vàng vẫn đang trên đường chinh phục mức $1400 – ABN AMRO

Mặc dù vàng đã không thể giữ mức tăng gần đây trên $1300/oz, nhưng một ngân hàng lớn vẫn chưa hề sẵn sàng từ bỏ xu hướng tăng của kim loại quý.... Read more »