Sóng Elliott của vàng trên mô hình zigzag tích cực

0
1199

Trong blog kĩ thuật này, chúng ta sẽ có một cái nhìn nhanh chóng về biểu đồ vàng 1 giờ từ 21/02. Trong đó giá vàng đã nảy từ mức thấp ngày 15/02 ($1216) đã xuất hiện trong 5 sóng có trình tự và các mức nảy phục hồi này là “bốc đồng” hơn là khắc phục trình tự.

Như vậy, chu kì sóng từ mức thấp 1216 có thể theo sau bởi mô hình sóng zig-zag Elliott. Trường hợp mà chu kì bắt đầu từ 1216 và kết thúc ở 1242, chúng ta dán nhãn là sóng (a) của mô hình zig-zag tiềm năng. Theo lí thuyết sóng Elliott, zig-zag là cấu trúc 3 sóng có có phân khu nội bộ (5-3-5) chuỗi dao động. Sự dao động nội bộ được gắn nhãn là A, B, C trong đó A = 5 sóng, B = 3 sóng và C = 5 sóng. Điều này có nghĩa rằng A và C có thể được thúc đẩy hoặc sóng chéo. Các sóng A và C phải đáp ứng tất cả các điều kiện của cấu trúc làn sóng 5, chẳng hạn như: có một sự phân kỳ giữa RSI phân làn sóng, mở rộng Fibonacci lý tưởng, Retracements lý tưởng… Theo chu kỳ, từ mức thấp $1216 đến mức cao $1242 là 5 chuỗi sóng liên tiếp, chiến lược của nhà đầu tư sẽ là mua trong 3 lần giá giảm trong sóng (b) ở giữa 50-61,8% diện tích Fibonacci retracement giữa 1229- 1222 (đánh dấu bằng một hộp màu xanh) cho chặng tiếp theo cao hơn vào hướng của sóng trước (a) hoặc cho 3 dao động giá giảm ít nhất để cho phép chúng ta dự báo sóng elliott sẽ tạo ra một nguy cơ vị trí miễn phí ít nhất.

[AdSense-B]

Biểu đồ vàng 1h ngày 21/02/2017

Gold 1 Hour Chart
Biểu đồ vàng 1 giờ

Đây là biểu đồ vàng 1 giờ mới nhất cho thấy sự nảy giá từ khu vực hộp màu xanh 1229-1222 khi kì vọng 5 sóng trong (c) cao hơn. Gần đây quí kim đã đạt tới một vùng hộp màu xanh khác, vùng chốt lời và chúng ta nghĩ cấu trúc zig-zag từ mức thấp $1216 có thể kết thúc trong vùng này giữa $1251-1267 dẫn đến làn sóng 3 kéo trở lại mức thấp nhất.

Biểu đồ vàng 1h ngày 24/02/2017

Gold 1 hour chart 2/24/2017
Biểu đồ vàng 1h ngày 24/02/2017

[AdSense-C]

Giavang.net