PTKT (XAU/USD): Giá vàng giảm xuống dưới đường 500 EMA; hỗ trợ tại $1217,80

Điều gì đang xảy ra với vàng (XAU/USD)?

Vàng (XAU/USD): Giá vàng đã rơi vào vùng tiêu cực trong phiên hôm nay sau khi trượt xuống dưới đường 500 EMA và từng rớt về sát hỗ trợ $1221,70. Giá vàng hiện đang nỗ lực tạo hỗ trợ tốt tại mức $1217,80. Kim loại quý có thể quay trở lại lên đến $1220,25 và $1221,70 nếu nó duy trì tốt trên ngưỡng $1217,80 hỗ trợ. Giá vàng có thể tiếp tục giảm xuống mức $1216,45 và $1215,00 nếu giá không thể bảo toàn mức $1217,80

Phân tích kĩ thuật

Hỗ trợ: $1217,80; $1216,45; $1215,00 và $1212,75

Kháng cự: $1220,25, $1221,70, $1223,90 và $1224,55

Biểu đồ giá xu hướng

Biểu đồ 1: Quan điểm ngắn hạn về hành động giá vàng (XAU/USD) trong biểu đồ giá 60 phút nêu bật xu hướng của sự điều chỉnh và các mức giá hỗ trợ và kháng cự

Biểu đồ 2: Quan điểm ngắn hạn về hành động giá vàng (XAU/USD) trong biểu đồ giá 4 giờ làm nổi bật xu hướng của sự điều chỉnh và các mức giá hỗ trợ và kháng cự

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: