PTKT Vàng: Xu hướng giảm đang chờ sự đột phá thuyết phục của mô hình tam giác

Tổng quan

Kim loại quý đã mở rộng xu hướng trượt giảm qua đêm với bước lùi trong tuần và giảm xuống để kiểm định ngưỡng hỗ trợ quan trọng ngang gần mức $1220.

Việc bán tiếp theo bên dưới ngưỡng hỗ trợ được đề cập sẽ đánh dấu một bước đột phá trong ngắn hạn, hình thành tam giác giảm dần trên biểu đồ 1 giờ và thêm vào áp lực bán.

Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng giờ đã bắt đầu có động lượng tiêu cực, và cũng bắt đầu mất lực kéo trên biểu đồ hàng ngày, và do đó, hỗ trợ triển vọng cho một sự cố cuối cùng.

Biểu đồ 1 giờ vàng

Tổng quan:

 •     Hôm nay: Giá cuối cùng: $1220,87
 •     Hôm nay: Thay đổi hàng ngày: -1,3e + 2 pip
 •     Hôm nay: Thay đổi hàng ngày%: -0,10%
 •     Hôm nay: Hàng ngày mở cửa: $1222,18

Xu hướng:

 •     SMA20 hàng ngày trước đó: $1218,96
 •     SMA50 hàng ngày trước đó: $1218,56
 •     SMA100 hàng ngày trước đó: $1207,46
 •     SMA200 hàng ngày trước đó: $1236,43

Cấp độ:

 •     Mức cao hàng ngày trước đó: 1228.04
 •     Mức thấp hàng ngày trước đó: 1221,4
 •     Cao tuần trước đó: $1230,3
 •     Mức thấp tuần trước: $1217,7
 •     Cao hàng tháng trước đó: $1243,43
 •     Thấp hàng tháng trước đó: $1182,54
 •     Fibonacci hàng ngày 38,2% trước đó: $1223,93
 •     Fibonacci hàng ngày $61,8% trước đó: 1225,5
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước đó S1: $1219,71
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước đó S2: $1217,24
 •     Điểm Pivot Pivot hàng ngày trước đó S3: $1213,07
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước đó R1: $1226,34
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước R2: $1230,51
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước đây R3: $1232,98

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: