PTKT: Vàng (XAU/USD) tìm kiếm hỗ trợ tại $1196,45

0
483

Điều gì đang xảy ra với (XAU/USD)?

(XAU/USD): Giá vàng quay trở lại mức $1202,80 và tiếp tục giảm xuống $1196,90 sau khi đồng USD được hỗ trợ bởi một dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ thúc đẩy vị thế của đồng bạc xanh.

Dự báo của FxStreet

Vàng (XAU/USD): Giá vàng đã quay trở lại mức 500 EMA của mình trong biểu đồ giá 30 phút ở mức $1196,45. Quý kim đã được củng cố giữa $1198,70 và $1196,45 trong 12 giờ qua và sẽ tiếp tục cho đến khi bứt ra khỏi vùng giá hẹp. Vàng cần phá vỡ và giữ trên mốc $1198,70 để tiếp tục tăng điểm. Các mục tiêu cho xu hướng tăng được ước tính là $1200,95, $1203,80, và sau đó là $1204,95.

Kim quý có thể tiếp tục giảm giá nếu nó không giữ được mức $1196,45. Các mục tiêu cho xu hướng giảm được ước tính là $1194,30, $1192,60, và tiếp sau đó là $1190,80.

Hỗ trợ: $1196,45, $1194,30 và $1192,60

Kháng cự: $1198,70, $1200,95, $1203,80 và $1204,95

Biểu đồ 1: Quan điểm ngắn hạn về hành động giá (XAU/USD) trong biểu đồ giá 30 phút nêu bật sự điều chỉnh của xu hướng và các mức giá hỗ trợ và kháng cự.

Biểu đồ 2: Quan điểm ngắn hạn về hành động giá (XAU/USD) trong biểu đồ giá 60 phút nêu bật sự điều chỉnh của xu hướng và các điểm hỗ trợ và kháng cự.

Giavang.net