PTKT Vàng: Tiếp tục tăng cao hơn trên các biểu đồ, vượt $1280/oz

0
491

Hành động mua vào Vàng trong ngày hôm qua đã giúp kim loại quý tăng cao và vượt $1280/oz. Bất kì mức thấp hơn nào xuất hiện trong ngày hôm nay cũng là bước đệm để thị tường tăng giá.

Biểu đồ vàng 5 phút

Biểu đồ ngắn hạn chứng kiến ​​vàng hướng đến sự tăng giá cao hơn khi tâm lý thị trường nhìn chung là khá hoảng sợ, giúp các lệnh mua vào vàng tăng lên khi các nhà đầu tư phân vân hướng đi của cổ phiếu và đồng bạc xanh.

Biểu đồ vàng 30 phút

Nến 4 giờ cho thấy vàng ngồi vững trong lãnh thổ mua quá mức và các chỉ số kỹ thuật đều khả quan. Đợt tăng mới của vàng (XAU/USD) có thể yêu cầu thị trường thoái lui về vùng $1250,00/oz trước tiên.

Biểu đồ vàng 4 giờ

Phân tích kĩ thuật vàng (XAU/USD)

Tổng quan:

 • Hôm nay Giá cuối cùng: $1277,38
 •     Hôm nay thay đổi hàng ngày: 2,1e + 2 pips
 •     Hôm nay thay đổi hàng ngày%: 0,166%
 •     Hôm nay mở cửa hàng ngày: $1275,26

Xu hướng:

 •     SMA20 hàng ngày trước: $1248,23
 •     SMA50 trước hàng ngày: $1232,06
 •     SMA100 hàng ngày trước: $1218,8
 •     SMA200 hàng ngày trước: $1229,56

Cấp độ:

 •     Mức cao hàng ngày trước: $1279,05
 •     Mức thấp hàng ngày trước: $1265,76
 •     Mức cao tuần trước: $1266,8
 •     Mức thấp hàng tuần trước: $1235,85
 •     Mức cao hàng tháng trước: $1237,4
 •     Mức thấp hàng tháng trước: $1196,4
 •     Fibre hàng ngày trước đó 38,2%: $1273,97
 •     Fibre hàng ngày trước đó 61,8%: $1270,83
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước S1: $1267,66
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước S2: $1260,06
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước S3: $1254,37
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước đó R1: $1280,96
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước R2: $1286,65
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước R3: $1294,25

Giavang.net