PTKT Vàng – Mô hình Morning doji star hình thành để xác nhận đáy ngắn hạn

0
325

PTKT Vàng – Mô hình Morning doji star hình thành để xác nhận đáy ngắn hạn

Phân tích Kỹ thuật

Hàng tuần: Sự củng cố đi ngang tiếp tục mặc dù thị trường đã đạt mức thấp nhất vào khoảng $1160 hồi giữa tháng 8. Mức độ gần với mức thoái lui 78,6% tại ngưỡng $1175 đã được người mua được tìm thấy. Diễn biến giá quý kim tuần này đang hình thành một cây búa tăng giá. Diễn biến giá có vẻ đang hình thành đáy.

Hàng ngày: Đà bán tháo vàng từ ngưỡng giá $1243 đã bị đình trệ tại mức thoái lui Fibonacci 78,6% ($1194). Điều này hoàn thành sự điều chỉnh ABCD. Mô hình morning doji star đã xuất hiện và điều này có khả năng dẫn đến việc quý kim tăng thêm để hoàn thành một hiệu chỉnh ABCD khác trên khung thời gian dài hơn. Xu hướng của vàng vẫn là đi lên và xu hướng tăng tiếp theo được kỳ vọng sẽ nhắm tới ngưỡng kháng cự $1243 & $1279.

Hành động: Chúng tôi tìm mua tại $1215

Điểm dừng: $1195

Mục tiêu: $1243, $1260 và $1279

Bài viết là quan điểm của nhóm chuyên gia Pia First dành cho Orbex Limited. Nhóm chuyên cung cấp kiến thức chuyên môn, tâm lý thị trường và nghiên cứu phân tích kỹ thuật được thiết kế đặc biệt cho các thương nhân riêng lẻ và nhà đầu tư.

Giavang.net