PTKT vàng 27/6: vẫn chưa tìm thấy đáy ngắn hạn

Phân tích kĩ thuật

Xác nhận chu kỳ giảm giá thông qua đường xu hướng tăng trung hạn, kéo dài từ tháng 1/2017 xuống mức thấp nhất trong tháng 7 và tháng 12/2017.

Một sự xuất hiện của chữ thập chết qua trên biểu đồ hàng ngày (SMA 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày rất quan trọng trong việc xác định đỉnh) làm tăng thêm sự tin tưởng vào phân tích giảm giá mới.

Việc hình thành kênh xu hướng giảm dần trong 1 giờ cho thấy sự gia tăng của tính đi xuống đều đặn, mặc dù các điều kiện quá bán có thể giúp hạn chế sự rơi tự do của kim quý.

Các mức giá kĩ thuật

Biểu đồ 1 giờ của vàng

Giá giao ngay: $1257,26

Mức thấp hàng ngày: $1253,45

Mức cao hàng ngày: $1259,54

Xu hướng: Giảm

Kháng cự

R1: $1265 đô la (đầu kênh xu hướng giảm dần)

R2: $1268 đô la (mức cao đêm qua)

R3: $1273 (Mức Fib 38,2% của đà tăng giá $1123- $ 1366)

Hỗ trợ

S1: $1253 (hỗ trợ kênh xu hướng giảm dần)

S2: $1247 (mức ngang)

S3: $1242 (mức thấp đóng cửa ngày của tháng 12/2017)

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: