PTKT vàng 27/3: Giảm phiên thứ hai liên tiếp, điều chỉnh thêm từ đỉnh 1 tháng

Phân tích vàng:

 • Kim loại quý đã dừng lại bước đi tích cực gần đây của nó và bắt đầu điều chỉnh từ mức kháng cự được thiết lập bởi đỉnh cuối của sự hình thành kênh xu hướng tăng ngắn hạn.
 • Điều chỉnh giảm từ đỉnh một tháng của vàng được kéo dài phiên thứ hai liên tiếp vào Thứ Tư, mặc dù đã tìm được một số hỗ trợ trước mức thấp trong đêm.
 • Hỗ trợ được đề cập trùng khớp với mức thoái lui Fib lui 50% của xu hướng giảm $1347- $1281 gần đây và hiện tại dường như nó đóng vai trò là điểm then chốt quan trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày.
 • Bất kỳ xu hướng giảm tiếp theo nào cũng có thể được mở rộng hơn nữa để thử nghiệm hỗ trợ của kênh xu hướng, hiện ở gần khu vực $1309. Nếu mức này bị phá vỡ, thị trường có thể phủ nhận bất kỳ xu hướng tích cực nào trong ngắn hạn.

Biểu đồ vàng 4h

TỔNG QUAN

 • Hôm nay giá cuối cùng: $1314,4
 • Hôm nay thay đổi hàng ngày: -1,20
 • Hôm nay thay đổi hàng ngày%: -0,09
 • Hôm nay giá mở cửa: $1315,6

XU HƯỚNG

 • SMA20 hàng ngày: $1302,88
 • SMA50 hàng ngày: $1307,24
 • SMA100 hàng ngày: $1277,46
 • SMA200 hàng ngày: $1242,25

CÁC MỨC GIÁ CHÍNH:

 • Mức cao hàng ngày trước: $1327,8
 • Mức thấp hàng ngày trước: $1312,85
 • Mức cao hàng tuần trước: $1320,36
 • Mức thấp hàng tuần trước: $1298,3
 • Mức cao hàng tháng trước: $1346,85
 • Mức thấp hàng tháng trước: $1300,1
 • Fibre hàng ngày 38,2%: $1318,56
 • Fibre hàng ngày 61,8%: $1322,09
 • Điểm Pivot hàng ngày S1: $1309,7
 • Điểm Pivot hàng ngày S2: $1303,8
 • Điểm Pivot hàng ngày S3: $1294,75
 • Điểm Pivot hàng ngày R1: $1324,65
 • Điểm Pivot hàng ngày R2: $1333,7
 • Điểm Pivot hàng ngày R3: $1339,6

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: