PT giá vàng: Gần hơn với một sự kiện tiền tệ quan trọng

Biểu đồ sau đây cho thấy tỷ lệ vàng với cơ sở tiền tệ đã được sử dụng:


Biểu đồ cho thấy tỷ lệ giá vàng với Cơ sở tiền tệ được điều chỉnh của St. Louis từ năm 1918. Đó là giá vàng tính bằng đô la Mỹ chia cho Cơ sở tiền tệ được điều chỉnh của St. Louis tính bằng hàng tỷ đô la Mỹ. (từ macrotrends.com)

Dường như chúng ta đang ở gần điểm b hơn, nơi mà sự kiện tiền tệ lớn đó có thể bắt đầu xảy ra. Một sự kiện tương tự như vụ tịch thu vàng năm 1933 (phá sản) và thông báo năm 1971, nơi Mỹ chấm dứt việc chuyển đổi đồng đô la sang vàng (với tỷ lệ cố định).

Thị trường chứng khoán luôn luôn là tác nhân cho sự kiện này, và bây giờ nó đã được mở rộng. Khi cổ phiếu ở trạng thái rơi tự do, chúng ta gần như có thể chắc chắn rằng nỗi đau tài chính lớn đang đến.

Dưới đây, là biểu đồ ngắn hạn hơn về tỷ lệ giá vàng so với cơ sở tiền tệ:

Có thể bạn quan tâm:

Tỷ lệ đã sẵn sàng để chạm đỉnh. Không có gì chắc chắn khi cuộc khủng hoảng sẽ xảy ra; tuy nhiên, nó sẽ đến một lúc nào đó trong cuộc biểu tình và sau/trong sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Vàng và bạc vật chất có thể sẽ là tài sản chính trong cuộc khủng hoảng này.

Giavang.net

Có thể bạn quan tâm:

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: