Nhà đầu cơ vàng giảm mạnh vị thế tăng ròng sau 2 tuần

COT Gold large Speculators Vs Commercials

Vị thế phi thương mại của vàng:

Các nhà đầu cơ lớn đã giảm bị thế ròng của họ trên thị trường vàng tương lai tuần trước sau 2 tuần tăng điểm mạnh mẽ các khoản đầu cơ giá tăng, theo dữ liệu củ Cam kết thương nhân (COT) công bố bởi Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) vào thứ Sáu.

Có thể bạn quan tâm:

Các hợp đồng vàng kì hạn phi thương mại trên sàn Comex, giao dịch bởi các nhà đầu cơ lớn và các quỹ phòng hộ, tổng cộng đạt 133.685 hợp đồng theo số liệu báo cáo vào ngày 7/03. Đây là mức giảm hàng tuần giảm 30.113 hợp đồng từ tuần trước đó đạt tổng cộng 163.798 hợp đồng ròng.

Các nhà đầu cơ đã đẩy vị thế tăng của họ vào 2 tuần trước lên mức cao nhất trong 14 tuần trước sự hồi phục vào tuần trước nữa.

[AdSense-C]

Vị thế thương mại của vàng:

Vị thế thương mại của thương nhân, theo phân loại bởi CFTC do các quỹ phòng hộ hoặc các thương nhân chú tâm vào hoạt động mua và bán vàng cho mục đích kinh doanh, tồng cộng là -152.648 hợp đồng tuần trước. Đây là sự thay đổi hàng tuần, 27.259 hợp đồng từ -179,907 hợp đồng trong báo cáo từ tuần trước.

Gold Futures COT Large Traders Sentiment Vs GLD ETF

Gold ETF:

So với báo cáo trong cùng thời gian hàng tuần, từ thứ Ba đến thứ Ba, GLD (NYSE: GLD) ETF, chỉ số theo dõi giá vàng, đóng cửa tại mức xấp xỉ $115,78, giảm $3,45 so với mức đóng cửa tuần trước là $119,23; theo dữ liệu của thị trường ETF.

[AdSense-B]

Giavang.net

Có thể bạn quan tâm:

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: