Nhà đầu cơ vàng giảm mạnh vị thế mua ròng 3 tuần liên tiếp

Gold Chart

Động thái nhà đầu cơ lớn

Các nhà đầu cơ lớn tiếp tục cắt giảm mạnh vị thế mua ròng của họ trên thị trường vàng kì hạn tuần thứ 3 liên tiếp và tổng số vị thế mua đã ở mức thấp nhất trong 8 tuần- theo dữ liệu mới nhất của Báo cáo Trạng thái giao dịch của các thương nhân (COT report) được đưa ra bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Các hợp đồng kì hạn lớn trên sàn vàng kì hạn Comex, giao dịch bởi các nhà đầu cơ lớn và các quỹ phòng hộ, đạt tổng cộng 126.724 hợp đồng tính đến hết ngày 16/05. Mức giảm hàng tuần là -23.282 hợp đồng từ dữ liệu tuần trước đó đạt 150.006 hợp đồng ròng.

Hiện tại, các nhà đầu cơ đã giảm vị thế mua của họ trên 700.000 hợp đồng so với 3 tuần trước. Chuỗi giảm 3 tuần gần đây theo sau 6 tuần vị thế tăng liên tục.

Động thái nhà đầu cơ nhỏ

Trong khi đó, vị thế của các thương nhân nhỏ- theo phân loại của CFTC là các thương nhân và quỹ phòng hộ tập trung vào mua và bán cho mục đích thương mại- đạt tổng cộng -142.859 hợp đồng trong tuần trước. Mức thay đổi hàng tuần là 21.859 hợp đồng từ tổng số -161.422 vào tuần trước đó.

Gold Futures Chart

Gold ETF (NYSE:GLD):

Trong khung báo cáo tuần, chỉ số GLD ETF theo dõi diễn biến giá vàng đã đóng cửa ở mức xấp xỉ $117,65, tăng $1,6 từ tuần trước đó là $116,05 – dữ liệu của thị trường tài chính ETF chỉ ra.

[AdSense-B]

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: