Nhà đầu cơ vàng đẩy mạnh vị thế tăng ròng vào tuần trước

0
803

COT Gold large Speculators Vs Commercials

Vị thế phi thương mại của vàng

Nhà đầu cơ lớn và các thương nhân đã tăng mạnh vị thế ròng của họ trên thị trường vàng tương lai tuần trước sau 2 tuần đi thẳng, theo dữ liệu mới nhất của Cam kết thương nhân (COT) công bố bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) vào thứ Sáu.

[AdSense-C]

Các hợp đồng vàng tương lai phi thương mại trên sàn vàng Comex, giao dịch bởi các nhà đầu cơ lớn và các quỹ phòng hộ, đạt tổng cộng 163.798 hợp đồng theo số liệu báo cáo ngày 28/02. Đó là mức thay đổi hàng tuần với 40.053 hợp đồng từ tuần trước đó, chỉ đạt tổng cộng 123.763 hợp đồng ròng.

Vị thế đầu cơ vàng hiện nay đang ở mức cao nhất của nó trong suốt hơn 3 tháng và tăng mạnh nhiều nhất vào tuần trước kể từ ngày 14/06 năm ngoái với mức tăng 51.243 hợp đồng trong tuần.

Vị thế thương mại của vàng

Vị thế thương mại của thương nhân, phân loại bởi CFTC do các quỹ phòng hộ và nhà đầu tư tập trung vào bán và mua do mục đích thương mại, đạt tổng cộng vị thế ròng -179.907 hợp đồng trong tuần trước. Đây là mức thay đổi tuần -40.343 hợp đồng từ tổng số -139.546 hợp đồng ròng báo cáo vào tuần trước đó.

Gold Futures COT

Cổ phiếu vàng SPDR (NYSE:GLD):

Theo báo cáo trong cùng thời gian hàng tuần, từ thứ Ba đến thứ Ba, GLD (NYSE:GLD) ETF, chỉ số theo dõi giá vàng, đóng cửa ở mức xấp xỉ $119,23, tăng $1,48 từ mức đóng cửa $117,75 trước đó, theo số liệu của thị trường tài chính ETF.

[AdSense-B]

Giavang.net