Cầu thủ đội Hưng Đức (áo xanh) trong pha tranh chấp với Hoàng Thứ

Cầu thủ đội Hưng Đức (áo xanh) trong pha tranh chấp với Hoàng Thứ

Cầu thủ đội Hưng Đức (áo xanh) trong pha tranh chấp với Hoàng Thứ

Có thể bạn quan tâm: