Dữ liệu giá vàng theo ngày

Dữ liệu diễn biến giá vàng trong 30 ngày:

Dữ liệu diễn biến giá vàng trong 90 ngày:

 

Biểu đồ Intraday gồm các biểu đồ 5, 15, 30 phút, 1 giờ và 4 giờ. Dữ liệu được cập nhật liên tục trong phiên giao dịch.

Biểu đồ EOD, biểu đồ Cung cầu và giao dịch của Khối ngoại được tách riêng với biểu đồ Intraday và cũng được cập nhật liên tục (realtime) trong phiên giao dịch với tốc độ nhanh.

Để xem biểu đồ live cập nhật xin quý vì tham khảo tại: http://giavang.net/bieu-do/

Nguồn dữ liệu lấy từ sàn NASDAQ, Bloomberg và Kitco