Daryl Guppy: Vàng rõ ràng xu hướng giảm

Bài viết là của Daryl Guppy, ông là một nhà giao dịch và là tác giả của Trend Trading, The 36 Strategies of the Chinese for Financial Traders. Ông là vị khách thường xuyên của chuyên mục Squawk Box của CNBC Asia. Ông là diễn giả tại các hội nghị thương mại ở Trung Quốc, Châu Á, Úc và Châu Âu. Ông là một chuyên gia tư vấn đặc biệt cho AxiCorp.

Tóm tắt

  • Vàng rõ ràng đã phát triển một xu hướng giảm khi phá vỡ khỏi ngưỡng kháng cự mạnh gần 1.364 đô la.
  • Xu hướng giảm có thể tạm dừng gần $1250 đô la, nhưng các nhà giao dịch sẽ sẵn sàng cho giá giảm xuống ngưỡng hỗ trợ gần $1210 đô la.

Vàng đã phát triển một xu hướng giảm rõ ràng khi phá vỡ khỏi ngưỡng kháng cự mạnh gần $1364. Nhiều thương nhân vàng đang chờ đợi một sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự quan trọng trong dài hạn gần $1364 để quý kim có thể di chuyển lên tới $1550. Tuy nhiên, xu hướng tăng đã trở nên lộn xộn trong hành vi của nó khiến các nhà giao dịch trở nên vô cùng thận trọng.

Thị trường không ổn định bởi vì giá dao động quanh nhóm trung bình dài hạn trong chỉ báo Guppy Multiple Moving Average. Giá vàng đã kiểm định ngưỡng kháng cự gần $1364 trong bốn lần. Đồng thời, quý kim đã kiểm tra mức hỗ trợ đường xu hướng nhiều lần trong cùng giai đoạn đó. Thất bại của đợt kiểm tra hỗ trợ gần đây nhất trong tháng 5 và tháng 6 đã khẳng định sự thay đổi trong xu hướng.

GMMA dài hạn cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách thức các nhà đầu tư đang suy nghĩ. Khi GMMA dài hạn bị nén, nó cho thấy sự hỗ trợ của nhà đầu tư yếu. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà đầu tư cho một xu hướng được thể hiện bằng sự phân tách rộng và ổn định trong GMMA dài hạn. Các trung bình GMMA dài hạn đã nén và đang giảm xuống. Điều này cho thấy sự suy yếu của xu hướng và sự phát triển của một xu hướng giảm mới. Đây là tính năng đầu tiên của xu hướng giảm mới.

Việc xác nhận thay đổi xu hướng xuất phát từ cách giá được phân cụm quanh các cạnh dưới của GMMA dài hạn. Điều này cho thấy GMMA dài hạn hoạt động như một tính năng kháng cự.

Nhóm trung bình GMMA ngắn hạn cho biết các nhà giao dịch đang suy nghĩ như thế nào. Họ đã nén, quay xuống và đang mở rộng. Sự tách biệt mở rộng cho thấy mức độ cam kết của nhà giao dịch cao hơn đối với các giao dịch ngắn hạn. GMMA ngắn hạn đang di chuyển bên dưới GMMA dài hạn và điều này thường liên quan đến sự thay đổi xu hướng bền vững. Đây là tính năng thứ hai của sự thay đổi xu hướng.

Tính năng thứ ba xác nhận thay đổi xu hướng là sự dịch chuyển bền vững bên dưới đường xu hướng tăng. Đường xu hướng này khó xác định vị trí chính xác. Nó bắt đầu từ mức thấp của tháng 12/2016, nhưng điểm neo thứ hai cho đường xu hướng tăng không xuất hiện cho đến năm 2017 trong tháng 1. Điều đó có nghĩa là vị trí của đường xu hướng không được kiểm tra tốt và điều đó có nghĩa là xu hướng tăng không được xác định rõ. Tuy nhiên, giá đã rõ ràng giảm xuống dưới đường xu hướng.

Có hai mục tiêu giảm giá cho vàng. Phạm vi đầu tiên được dựa trên khu vực hợp nhất trước đó gần $1250. Đó là một mức độ, trong lịch sử, giá đã tạm dừng và đi ngang. Đây không phải là ngưỡng hỗ trợ mạnh.

Ngưỡng hỗ trợ là nơi giá đã giảm xuống mức đó và sau đó bật tăng trở lại và phát triển một xu hướng tăng mới. Mức hỗ trợ lịch sử là gần $1210. Điều đó cho thấy xu hướng giảm có thể tạm dừng gần $1250, nhưng các nhà giao dịch sẽ sẵn sàng cho giá giảm xuống ngưỡng hỗ trợ gần $1210.

Các nhà giao dịch tiếp tục giao dịch với hành vi rút lui. Chúng tôi sử dụng phương thức giao dịch ANTSSYS cho việc này.

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: