Chiến lược giao dịch vàng của một số tổ chức ngày 7/2 (cập nhật)

Eximbank- Chiến lược giao dịch

Mua 1325

Mục tiêu 1339

Dừng lỗ 1318

VNINVEST -Chiến lược giao dịch

Pivot: 1328.82

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1324     SL: 1319      TP: 1339

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1330 – 1339 – 1355

Mức hỗ trợ:      1314 – 1304 – 1288

Giavang.net tổng hợp

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: