Sáng 7/11: TGTT giảm nhẹ, giá USD không lay chuyển

Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 3 đồng trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại không có nhiều biến động. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm... Read more »

Sáng 3/11: TGTT tăng, giá USD ít biến động

Tỷ giá trung tâm giảm thêm 4 đồng trong khi giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại biến động nhẹ. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm của VND... Read more »

Có thể bạn quan tâm:

Sáng 2/11: TGTT và giá USD ngân hàng cùng giảm nhẹ

Tỷ giá trung tâm điều chỉnh giảm nhẹ trong khi giá USD tại một số ngân hàng thương mại không có nhiều biến động. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung... Read more »

Sáng 1/11: TGTT và giá USD tại các NHTM đều giảm

Tỷ giá trung tâm giảm thêm 3 đồng trong khi giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt giảm, giao dịch phổ biến quanh 22.750 đồng/USD. Sáng nay, NHNN niêm... Read more »

Sáng 31/10: TGTG giảm mạnh 6 đồng

Tỷ giá USD ngày 31/10 tại các Ngân hàng thương mại không có nhiều biến động trong khi tỷ giá trung tâm lại điều chỉnh giảm tới 6 đồng. Sáng nay, NHNN... Read more »

Sáng 27/10: Giá USD ngân hàng ít thay đổi dù TGTT tăng mạnh

Sau một ngày giảm nhẹ, tỷ giá trung tâm bất ngờ bật tăng 7 đồng. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng tiếp tục ổn định. Tỷ giá trung tâm... Read more »

Sáng 26/10: TGTT dừng tăng, USD ngân hàng ít “vận động”

Tỷ giá trung tâm từ bỏ chuỗi tăng trong khi giá USD tại các ngân hàng tiếp tục phổ biến quanh 22.670/22.770 đồng/USD. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm của... Read more »

SÁng 24/10: TGTT mở rộng chuỗi ngày tăng

Tỷ giá trung tâm tiếp tục đi lên trong khi giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng nhẹ 5-10 đồng. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung... Read more »

Sáng 23/10: USD ngân hàng ít biến động dù TGTT leo cao

Tỷ giá trung tâm bật tăng 6 đồng trong khi giá USD tại nhiều ngân hàng không có nhiều biến động, phổ biến trong khoảng 22.670- 22.760 đồng/USD. Sáng nay, NHNN niêm... Read more »

Sáng 20/10: TGTT giảm nhẹ, giá USD ngân hàng ít biến động

Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng trong khi giá USD tại nhiều ngân hàng biến động nhẹ, dao động trong vùng 22.670/22.750 đồng/USD. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung... Read more »