Sáng 14/11: TGTT tăng nhẹ, giá USD ngân hàng đi ngang

Tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng trong khi giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đi ngang so với hôm qua. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm... Read more »

Sáng 10/11: USD ngân hàng giữ nguyên dù TGTT trượt giảm

Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại không có nhiều thay đổi. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung... Read more »

Có thể bạn quan tâm:

Sáng 9/11: TGTT giảm 1 đồng, USD ngân hàng điều chỉnh nhỏ

Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD giảm 25 đồng mua vào, giảm 35 đồng bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung... Read more »

Sáng 8/11: TGTT và giá USD ngân hàng điều chỉnh nhẹ

Tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng trong khi các ngân hàng cũng điều chỉnh nhẹ giá USD. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm của VND so với USD... Read more »

Sáng 7/11: TGTT giảm nhẹ, giá USD không lay chuyển

Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 3 đồng trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại không có nhiều biến động. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm... Read more »

Sáng 3/11: TGTT tăng, giá USD ít biến động

Tỷ giá trung tâm giảm thêm 4 đồng trong khi giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại biến động nhẹ. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm của VND... Read more »

Sáng 2/11: TGTT và giá USD ngân hàng cùng giảm nhẹ

Tỷ giá trung tâm điều chỉnh giảm nhẹ trong khi giá USD tại một số ngân hàng thương mại không có nhiều biến động. Sáng nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung... Read more »

Sáng 1/11: TGTT và giá USD tại các NHTM đều giảm

Tỷ giá trung tâm giảm thêm 3 đồng trong khi giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt giảm, giao dịch phổ biến quanh 22.750 đồng/USD. Sáng nay, NHNN niêm... Read more »

Sáng 31/10: TGTG giảm mạnh 6 đồng

Tỷ giá USD ngày 31/10 tại các Ngân hàng thương mại không có nhiều biến động trong khi tỷ giá trung tâm lại điều chỉnh giảm tới 6 đồng. Sáng nay, NHNN... Read more »

Sáng 27/10: Giá USD ngân hàng ít thay đổi dù TGTT tăng mạnh

Sau một ngày giảm nhẹ, tỷ giá trung tâm bất ngờ bật tăng 7 đồng. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng tiếp tục ổn định. Tỷ giá trung tâm... Read more »