Biểu đồ giá vàng SJC trong ngày

<

/p>

Hướng dẫn sử dụng:

Biểu đồ giá vàng SJC mua vàng bán 1 lượng trong ngày. Quý khách di chuột vào biểu đồ để theo dõi rõ hơn mức giá tại thời điểm cần xem. Biểu đồ sẽ tự động thông báo mức giá mua bán lúc đó.

Hàng ngang từ số 7h đến 19h ghi số giờ trong ngày để theo dõi diễn biến giá vàng.

Hàng dọc ghi giá mua bán vàng SJC 1 lượng theo đơn vị 1000 đồng.

Liên hệ với chúng tôi để góp ý và trợ giúp thêm: